• Vitajte

    • Cieľom predškolského zariadenia je vytvoriť podnetné prostredie pre rozvoj všetkých stránok detskej osobnosti a tvorivosti, dopĺňajúc náboženské cítenie a výchovu v rodine, evanjelizovať.
    • "Ak chceš zmeniť svet, choď domov a miluj svoju rodinu." (sv. Matka Tereza)
     • sv. Alžbeta
     • "Moje deti sú vždy v dobrých rukách"
     • kresťanské základy
     • Zachovávanie kresťanských tradícií
     • kvalitná starostlivosť
     • Obklopujeme sa Vašim deťmi tak, ako keby boli naše. S láskou, starostlivo, nežne a maximálne zodpovedne.
     • HRA
     • Vzdelávacie hry pomáhajú rozvíjať schopnosti a zručnosti detí tak, že je to pre nich zábavné a učenie si užívajú naplno.
     • zábava
     • Smiech, radosť a deti kypiace šťastím – to je vizitka nášho vzdelávacieho procesu. U nás sa deti nenudia, učíme ich rozmanitými hrami a podporujeme ich talent.
     • facebook
     • https://www.facebook.com/Matersk%C3%A1-%C5%A1kola-sv-Al%C5%BEbety-Zlat%C3%A9-Moravce-437974889892986/
    • Materská škola sv. Alžbety

    • Poslanie výchovy a vzdelávania v našej MŠ korešponduje so všeobecným poslaním každej materskej školy ako inštitúcie. Jej hlavným cieľom  je dosiahnuť u dieťaťa optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. 

     Deti vychovávame v kresťanskom – katolíckom duchu. Naším cieľom je vychovať zodpovedné a slobodné osobnosti vedomé si Božej lásky a schopné čeliť náročným podmienkam tohto sveta v nádeji, pravde a láske v súlade s kresťanskými tradíciami.

  • Novinky

     • VÝBEROVÉ KONANIE

      Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zlaté Moravce vypisuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa materskej školy. Kvalifikačné a ostatné požiadavky sú uvedené v prílohe.

      Materská škola sv. Alžbety prijme učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie. Žiadosti s profesijným životopisom a motivačným listom môžete posielať do 6.júla 2018 na adresu: Materská škola sv. Alžbety, Prílepská 4, 953 01 Zlaté Moravce

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage